Västernorrland får egen hemsida

Länsstyrelsen i Västernorrland har skapat en ny portal på Internet för att visa upp länet och dess verksamheter. Vasternorrland.se heter den och där kan man hitta information om länet, men också länkar,  bland annat till länets kommuner. Tanken med portalen är att på ett enkelt sätt ge information om Västernorrland.