Folkhögskola vill ha pengar

Södra Vätterbygdens folkhögskola vill ha ett bidrag på 250.000 kronor av Jönköpings kommun för nästa år.

SVF påpekar i sin ansökan att skolan tar emot många elever från kommunen, bland annat lågutbildade och personer med psykisk ohälsa, och att utbildning för dem kan betyda insparade pengar på annat håll i kommunen.

Enligt Södra Vätterbygdens folkhögskola har bidraget från Jönköpings kommun minskat de senaste åren samtidigt som behovet av stöd har ökat.