Besked om stopp för ny kärnkraft irriterar Björklund

2:40 min

Reaktionerna från flera allianspartier kom snabbt efter Ekots nyhet att all planering för byggandet av ny kärnkraft i Sverige helt har stoppats. De minst 50 personer som de senaste åren har arbetat med detta har fått andra arbetsuppgifter. Folkpartiledaren Jan Björklund är inte nöjd med detta.

– Den rödgröna regeringen kör någon slags dubbelspel där man å ena sidan säger till oss i Alliansen att man gärna vill ha enighet, överläggningar och samtal. Å andra sidan sänder man väldigt kraftiga signaler till våra myndigheter och till Vattenfall att sluta upp med kärnkraft. Ska samtalen bli meningsfulla mellan regeringen och alliansen så måste alla frågor vara öppna och ligga på bordet, säger Björklund.

Vad betyder det här för den energikommission som ska sätta sig om bara en månad?

– Det är en dålig start.

Samtidigt som den nya regeringen förberedde för den nya kommission som ska hitta långsiktiga lösningar för energipolitiken gjorde man en egen överenskommelse mellan Socialdemokraternas och Miljöpartiet.

Den innehöll bland annat beskedet att statligt ägda Vattenfall måste upphöra med sin planering för ny kärnkraft. Som Ekot kunde berätta i morse har alltså både Vattenfall och Strålsäkerhetsmyndigheten helt lagt ner sina förberedelser.

Men den Socialdemokratiska energiministern Ibrahim Baylan tar inte så allvarligt på kritiken från Jan Björklund och den övriga Alliansen.

– Det är ju ingen statshemlighet att det råder olika uppfattningar om kärnkraften. Det har det gjort i 40 års tid. Jag vill inte att detta fortsätter. Därför vill vi ha den här energikommissionen, säger Baylan.

Men hur ser du på den kritik du får idag att det här var ett dåligt sätt att inleda, innan man ens har hunnit sätta sig?

– Jag har respekt för att man kan ha en annan uppfattning. Det är ju helt uppenbart att det finns olika synpunkter kring detta. Men jag tror också att det är dags att sätta oss ner och försöka komma överens. Trots att vi i grund och botten har lite olika åsikter, säger Ibrahim Baylan.

Den förra alliansregeringen tog bort förbudet mot att bygga ny kärnkraft och statliga Vattenfall lämnade in en ansökan om att få bygga.

I två och ett halvt år hann Vattenfall och Strålsäkerhetsmyndigheten bygga upp organisationer som arbetade med förberedelserna, innan den nya regeringen satte stopp för planerna.

Målet med energikommissionen är alltså långsiktighet och den vill alla ha. Men Lise Nordin, energipolitisk talesperson för Miljöpartiet, förstår inte Folkpartiets kritik att stoppet för ny kärnkraft skulle vara ett hinder för en långsiktig överenskommelse.

– Verkligheten springer ju ikapp även Jan Björklund. Kärnkraften blir allt dyrare att bygga. Och den här regeringen kan ju inte vänta med de nödvändiga beslut som behövs för att Sverige ska satsa på den energi som vi har bäst möjlighet med och det är förnyelsebar energi.