60 år sedan

Kriget i Lappland är namnet på Finlands tredje krig under andra världskriget.   Det första var vinterkriget, det andra fotsättningskriget.

Finlands tredje krig - kriget i Lappland började 1 oktober 1944.

Finland hade ingått vapenvila med Sovjetunionen 4.9.1944. Enligt villkoren för vapenvilan förpliktigades Finland att tvinga tyska soldater att lämna landet. Tyskarna gjorde motstånd och  Finland var i kriget igen. 

De sista tyskarna fördrevs från Finlands territorium 27.4.1945 och  andra världskriget var för Finlands del  äntligen över.

Lyssna SR Västerbottens serie 60 år sedan.
Producent  Kaarina Honkanen.
Prorgramledare: Rolf Sundström och Pia Diaz Bergner.

Om du själv har minnen från den hät tiden hör av dig till
kaarina.honkanen@sr.se

eller ring 090-1717 00.

Tyskarna bränner Lappland

I norra Finland, finska Lappland och i Nordnorge bestod de tyska trupperna av ca 214000 man, 32000 hästar och 17500 motorfordon samt 180000 ton materiel.
De tyska trupperna under Lothar Rendulic brände stora delar av det land de drog sig tillbaka från. Mer än en tredjedel av bosättningarna förstördes och Rovaniemi brändes till grunden. 

De materiella förlusterna och  skadorna uppskattades till 300 miljoner dollar (1945 års kurs). Omkring 100 000 invånare fick fly sina hem.

Rendulic dömdes av de allierade för krigsförbrytelser och 20 års fängelse.

Evakuering av norra Finland och Lappland

Då förhållandena mellan Finland och Tyskland hade brutits påbörjades evakueringen av norra Finland 4.9.1944. Eftersom det i norra Finland endast fanns begränsade möjligheter att placera evakuerad befolkning, vände sig Finlands regering till Sverige för att få eventuellt stöd.
Sveriges regering fattade omedelbart ett positivt beslut.
Evakueringen förlöpte i allmänhet förhållandevis friktionsfritt.

Sammanlagt evakuerades 103 885 personer och 51 000 husdjur från Norra Finland, av vilka 56 417 personer och 18 000 husdjur till Sverige. Till Västerbotten kom 17.000 finländare.

De som evakuerats från Uleåborgs läns östra delar kunde återvända till sina hem redan i december 1944.
Huvuddelen av de evakuerade hade återvänt  till sina hem på sommaren 1945.


Hemmen var förstörda och vägnätet samt broarna till stor del oreparerade. Det rådde minfara överallt.
Återuppbyggnaden av Lappland började. Minorna krävde likväl offer ännu åratal efter kriget.

Finländarnas förluster i Lapplandskriget var 774 stupade, 262 försvunna, av vilka åtminstone 164 blev tillfångatagna, samt ca 3 000 sårade.

Tyskarnas förluster var i det närmaste 1 000 stupade, över 2 000 sårade och 1 300 tillfångatagna
.