Staten och andra aktörer i samarbete ger bäst resultat

1:46 min

När flera aktörer samarbetar når man goda resultat. Det konstaterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson på sitt besök i Nyköping idag och syftade till att ungdomsarbetslösheten börjat sjunka i länet.

Regeringens egen arbetsmarknadspolitik ligger så att säga i viloläge. Den budget man lade fram gick ju inte igenom så de förslag, som fanns där får vänta.

Det gäller inte minst löftet om slopa Fas 3, som Ylva Johansson beskriver som en återvändsgränd med få som kommer i riktiga jobb.

I stället för Fas 3 vill regeringen satsa på utbildning och riktiga jobb med riktiga löner genom att låta långtidsarbetslösa gå in på exempelvis äldreboenden och ta hand om sysslor som stjäl tid från själva omsorgen, som att städa undan efter frukost t ex. Eller som att finnas som extra rastvakter på skolorna, arbetsuppgifter som hon anser behöver utföras, men som det inte idag finns resurser till.

– Vår budget föll ju i höstas, men vi räknar med att kunna lägga en ny i april och där lägga våra förslag igen, säger Ylva Johansson.