Herre över allting

Stiftsgården Tallnäs, varifrån gudstjänsten sänds torsdag den 5 maj,  kl 11.03, Kristi Himmelfärdsdag, ligger nästan på mitten av Munkaleden.

Gudstjänsten idag på Kristi Himmelfärds dag har som rubrik i kyrkoåret ”Herre över allting”.

Medverkande:
Thomas Green, Föreningen Munkaleden Nydala -Byarum, berättar om leden.
Predikant: Stiftsadjunkt Lars Björksell, Stiftsgården Tallnäs.
Liturg: Ordförande i Föreningen Munkaleden, kyrkoherde emeritus Paul Lundell.
Elna Björksell spelar tvärflöjt och gruppen ACK, som står för A som i Ann-Helen Andersson, C som i Carina Andersson och K som i Katarina Nydén sjunger.

Gudstjänsten följer också vandringsleden i tanken. Vi kommer att höra tankar från meditationsplatserna Klosterberget, Tallnäs och Munkehatt förmedlade av Barbro Lindegren.

Sven-Erik Karlsson och Lotta Lövgren deltar med textläsning och förbön.

Producent: Karin Malmsten, SR Jönköping