Dopingdömd släppt på fri fot

Den 21-årige Borlängebo som av Falu tingsrätt dömts till fyra års fängelse för bl a grovt dopningsbrott och grovt narkotikabrott har släppts på fri fot av Svea Hovrätt.
21-åringen har varit frihetsberövad i drygt 15 månader. 
Hovrätten har vägt den långa häktningstiden mot risken för fortsatt brottslighet och risken för att han ska försvåra utredningen. Den har då funnit att det inte är rimligt att låta 21-åringen vara fortsatt häktad. Det här betyder att målet inte längre har förtur i Svea Hovrätt, och det kommer troligtvis inte upp där förrän tidigast i höst.