40 jobb försvinner på Migrationsverket

Det kommer färre asylsökande till Sverige och det innebär att Migrationsverket nu vill stänga olika enheter runt om i landet för att spara pengar. I Skåne föreslår man avveckling av förvaret i Malmö redan i sommar.

Totalt minskade antalet asylsökande under fjolåret med 8 000 personer, vilket motsvarar drygt en fjärdedel. För Migrationsverket innebär det bantad budget och att nio orter berörs av nerdragningar i verksamheten.

För Skånes del drabbas Malmö genom att det så kallad förvaret stängs den 1 juli. Totalt försvinner ett 40-tal jobb på anläggningen i Malmö. Men en del av personalen kommer att erbjudas jobb på Migrationsverkets anläggning i Örkelljunga, som i gengäld ska utökas något.

Förvaret är den kritiserade enheten inom Migrationsverket där asylsökande som fått avslag på sin ansökan hålls i förvar i väntan på avvisning. Men stängningen motiveras alltså inte av kritiken, utan är en följd av den minskade budgeten.

Migrationsverkets övriga verksamhet i Malmö, med bland annat asylprövning och tillståndsenheten, berörs inte av nerläggningen.