Migrationsverket vill lägga ner Karlskronakontor

Migrationsverket vill lägga ner lokalkontoret för asylprövning i Karlskrona.

Totalt ska Migrationsverket minska sin personal runt om i landet med cirka tio procent.

Det innebär att mellan 250 och 270 anställda förlorar sina jobb.

Den främsta orsaken är att antalet asylsökande har minskat.

Migrationsverket vill avveckla transit-, asyl- och förvarsenheter på nio orter.

Avvecklingsförslaget presenterades för de fackliga organisationerna idag.