Killar med stereotyp syn på kön löper större risk att bli våldsamma

2:25 min

Killar som håller med om påståenden om stereotypa könsroller och är negativa till jämställdhet löper flera gånger större risk att begå våld eller kränkningar, visar en ny undersökning.

Diskutera på #UngGranskning: Är du beredd att ändra ditt beteende?

Hör ordförande för Män för jämställdhet i P1 Morgon

Utanför en gymnasieskola i centrala Stockholm träffar vi två killar som inte vill säga vad de heter men som gärna delar med sig av sin syn på hur en man ska vara:

– Killar ska stå upp för sig själva och för sina tjejer, det är så folk ser på det. Vi måste vara hårda och bita ihop, vi är uppväxta med den synen, säger de.

Det är antagligen en inte alldeles ovanlig syn, men det killarna säger utgör faktiskt en ökad risk för att begå våldsamma eller kränkande handlingar.

Det här visar en undersökning som utgått från Ungdomsenkäten 2012 som görs av före detta Ungdomsstyrelsen, som bytt namn till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Större risk för killar än tjejer

I enkäten har de tittat på svaren på frågor om våld och kränkningar och samkört dem med om de svarande har stereotypa föreställningar om könsroller och en negativ inställning till jämställdhet.

Det visar sig då att de killar som är negativa till jämställdhet, och dessutom har stereotypa föreställningar om könsroller, löper 3,2 gånger så stor risk att begå våldsamma eller kränkande handlingar. För tjejer är risken 2,5 gånger så stor.

Däremot spelar faktorer som om du bor i en storstad eller inte, om föräldrarna är akademiker eller utländsk bakgrund någon roll.

Undersökningen är gjord med unga mellan 16 och 25, den ålder då en stor del av alla våldsbrott begås.

Daha Shabinipour är 24 år gammal och sitter på ett kafé och pluggar för att komma in på läkarlinjen. Hon menar att hon inte känt något tryck på sig att vara på något särskilt sätt för att hon är kvinna:

– Det förväntades inte av min mamma eller min pappa att jag eller min bror skulle göra något särskilt på grund av vårt kön. Jag växte inte upp så att pappa skulle jobba och mamma skulle vara hemma. Jag kommer ändå från Mellanöstern och det är väl lite vanligare att tänka så där men det har jag inte upplevt, säger hon.

Finns lösningar

På samma kafé sitter Magnus Loftsson. Han är psykolog och doktorerar på våld och genus. Han berättar att det är relativt enkelt att ändra på föreställningar om stereotypa könsroller och därmed också minska våldet:

– Det finns många exempel som visar på att man kan förändra sådana här attityder, till exempel våldtäktsmyter, alltså idéer om att tjejer får skylla sig själva om de blir våldtagna. Och när man också förändrar sådana genusattityder så minskar också våldet, både användning och i viss mån utsatthet för våld, säger Magnus Loftsson.

I en tidigare version av den här texten använde vi ordet forskning, när det vi syftade på var en undersökning från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi har korrigerat texten.