Äldre blekingar ställer nya krav på samhället

Befolkningen i Blekinge blir allt äldre.

1974 var tre procent av alla blekingar 80 år eller äldre.

Förra året hade den andelen fördubblats och det är nu nära 9000 personer som hunnit fira sin 80-årsdag.

Utvecklingen går snabbt. Bara de senaste tio åren har de som är 80 år eller mer ökat med nära 900 personer.

Det här visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.