Northland resources polisanmäls för miljöbrott

1:42 min

Den nu nedlagda järnmalmsgruvan utanför Pajala polisanmäls nu för miljöbrott och otillåten miljöverksamhet. Bolaget Northland resources misstänks för att ha skadat en skyddsvärd myr och byggt en del av gruvverksamheten på mark som inte tillhört dem.

Den så kallade Pajalagruvan i byn Kaunisvaara som drevs av företaget Northland resources gick i konkurs i december efter en tid med ekonomiska problem. Nu får bolaget dessutom miljöproblem i sviterna av konkursen efter att två åtalsanmälningar skickats till en miljöåklagare av länsstyrelsen i Norrbotten. 

I den ena anmälan misstänks bolaget för att ha torrlagt en del av en väldigt skyddsvärd myr i närheten av dagbrottet där grundvattennivån har sjunkit långt mer än förväntat. 

Företaget trodde först att vattnet skulle sänkas med några decimeter när vatten från myren läckte in i gruvområdet. Men deras senaste rapport visar att grundvattnet i själva verket sjunkit med 16 meter. 

– Så det är ju en rejält mycket större grundvattenssänkning än vad som står i tillståndet, säger Andreas Lind, näringslivschef på länsstyrelsen.

Myren Kokkovuoma har högsta naturvärdesklass enligt länsstyrelsens tidigare våtmarksinventering och har ingått i Naturvårdsverkets myrskyddsplan.

Den andra anmälan handlar om att bolaget ska ha byggt sitt första klarningsmagasin, en slags bassäng med vatten i, på mark som är utanför tillståndsgivet område och som de inte haft förfoganderätt över. Detta upptäckte länsstyrelsen i höstas vilket framgår i en tillsynsrapport som Ekot har begärt ut. 

Marken tillhör flera privatpersoner enligt konkursförvaltaren Hans Andersson som säger att bolaget saknar en markägares underskrift i nuläget för att få så kallad rådighet till marken. Northland resources skickade dessutom en ansökan till Bergsstaten om att få ta marken i anspråk strax innan konkursen. 

Hans Andersson tror dock att den sista underskriften kommer att ordnas fram och ställer sig också tveksam till om markfrågan kan röra sig om ett miljöärende. 

– Så utan att ha tagit del av den här anmälan så kan jag inte se att det i sig utgör en miljöfråga i det avseendet, säger han.

Hans Andersson tror inte anmälningarna mot bolaget gör gruvverksamheten mer svårsåld till en ny framtida ägare av gruvan.

– Jag ser inte det faktiskt. Det utgör inte den typen av problematik som jag ser kommer att försvåra en förvärvsprocess, säger han.

Northlands resources ledning har inte kunnat kommentera utan har istället hänvisat till konkursförvaltaren för kommentarer. Bolaget har polisanmälts för misstanke om miljöbrott av länsstyrelsen vid ett tillfälle tidigare. En anmälan som lades ner.