Salamander stoppar inte husbygge i Kullavik

Efter många turer där den större vattensalamandern har varit en av huvudaktörerna har nu länsstyrelsen gett sitt klartecken för att bygga sex parhus på Thunellska tomten i Kullavik i Kungsbacka färdigt.

Elva familjer hade planerat flytta in i sina nybyggda hus senare i år. Men då dök det upp ett fotografi på en sällsynt vattensalamander.

En granne som överklagade byggandet av de sex husen visade upp en bild på en sällsynt vattensalamander som han fotograferat på sin tomt och menade att det sällsynta groddjuret skulle hotas av husbyggnaderna.

Regeringsrätten stoppade detaljplanen i området sedan man konstaterat att kommun och regering inte tagit hänsyn till salamandern när området detaljplanerades.

Och i februari i år stoppade länsrätten hela projeketet etfersom man ansåg det oklart om bygglovet gällde utan detaljplan.

Men nu har länsstyrelsen slagit fast att det finns ett giltigt bygglov. Länsstyrelsen har utrett området och kommit fram till att där aldrig funnits en boplats för vattensalamandern.

Man tycker därför att detaljplanen upphävts på felaktig grund och därmed även bygglovet.

Återstår att se om ägarna till parhusen får husen färdiga. Länsstyrelsens beslut kan överklagas till länsrätten.