Många sommarjobb

Länsarbetsnämnden har under årets tre första månader fått in nästan 500 fler anmälningar om lediga semestervikariat som under motsvarande period i fjol.
Anders Pekkari på Länsarbetsnämnden tror att det är arbetsgivarna som vill vara säkra på att få tag i arbetskraft. Han säger också att det ökade antalet sjukskrivningar i spelar roll. Dessutom har antalet lediga skogsplanteringsjobb ökat märkvärt.