Moderater vill få fler att jobba

Under parollen ”Bryt utanförskapet: Fler i arbete” presenterade moderaterna i Blekinge sitt alternativ till regeringens vårbudget på måndagen.

De viktigaste punkterna i budgeten är bland annat att få grupper som har svårt att få jobb i dag, det vill säga unga och invandrare, ut på arbetsmarknaden.

Målet är också att hjälpa sjuka hitta tillbaks till arbetslivet.

Enligt moderaternas andre vice förbundsordförande i länet, Annicka Enblom, innebär förslaget att Blekinge går från bidragsberoende till att fler kommer ut i arbete.

Budgetförslaget innebär också satsningar på kompetensutveckling och forskning på högskolan.