Mer gift i Göteborgs båthamnar

Båtbottenfärggiftet TBT ökar i de flesta båthamnar i Göteborg trots att giftet förbjöds för 25 år sen. Det visar en ny undersökning gjord av Göteborgs miljöförvaltning.
I vissa delar av båthamnarna har halten fördubblats.

Det handlar om undersökningar av giftet TBT i sju småbåtshamnar i Göteborg och som ingick i godkända båtbottenfärger fram till 1989.

Senaste mätningen gjordes 2011 och sen dess har halterna ökat kraftigt i både sediment och i nätsnäckor i de inre delarna av hamnarna Björlanda, Näset, Amundön, Hinsholmen, Vrångö och Önnered. Men inte i hamnen i Fiskebäck, vilket kan bero på att den hamnen muddrades efter senaste mätningen, enligt undersökningen.

I de mellersta och yttre delarna av hamnarna har däremot halten TBT minskat.

Orsaken till att TBT-halterna ökat beror enligt kommunens miljökontor troligen på ett felaktigt användande av de 32 spolplattorna för båtar som numera finns i hamnarna eller från båtar som fortfarande målas med förbjuden färg.

Enligt miljökontoret så kan TBT skada djurlivet. Först och främst är det snäckor som kan få skador så att de inte kan fortplanta sig. Men det anses också att TBT har en viss påverkan på fisk, vilket inte är helt utrett ännu.