Surströmmingen är hotad

Tillgången på surströmming är i fara till sensommarens fester. Det är en av effekterna av att den vårlekande strömmingen nu minskar längs den uppländska kusten.

Enligt Gudingefiskaren Åke Årman fanns problemen redan förra året och det är flera surströmmingsproducenter som nu är bekymrade över den dåliga tillgången på vårlekande strömming. Det kan Teija Aho på Fiskeriverket intyga.

Nu drar Fiskeriverket igång ett nytt projekt för att ta reda på vad som kan ligga bakom det minskade beståndet av vårlekande strömming. Än så länge har man bara vissa teorier om vad det kan bero på. En av dom är att fisken kan ha ändrat beteende och nu väljer att leka någon annan stans eller en förändring i fiskarnas mat.

För ett antal år sen var det hela 10 yrkesfiskare som arbetade med sina båtar i Gudinge, som ligger några mil norr om Forsmark. Nu är det bara Åke Årman och en person till kvar.

Kontakta reporter hanna.anander@sr.se