Regler för universitetes representation

Ledningen för Uppsala universitet kommer nu att skriva om policyn för representation, detta sedan det uppdagats att personalen inte följer de bestämmelser som finns för hur man ska hantera skattepengar vid till exempel middagsbjudningar.

Som Upplandsnytt kunde rapportera om i morse bryter de anställda ofta mot reglerna när de ska representera med statens pengar, det framgår av den granskning som universitets egna revisorer gjort.

Trots att reglerna tydligt säger att fakturor för till exempel middagar ska innehålla deltagarförteckning och syfte med representationen är det ofta som det saknas. Syfte saknas i 45 procent av dom granskade fakturorna och deltagarförteckning i 40 procent.

Reglerna är alltså tydliga frågan är varför personalen inte följer dem.

-Ja, det kan finnas flera förklaringar, det kan vara okunnighet eller så kan det vara krångliga rutiner, säger prorektor Lena Markusson.

Universitetet skickar nu ut en påminnelse om vilka regler som gäller men man kommer också att skriva om policyn så att det inte råder någon tvekan om vad det är som gäller.

Kontakta reportern: jonas.alsgren@sr.se