Skärpt granskning av advokaträkningar

Justitiekanslern skärper nu kontrollen av advokaternas räkningar. De senaste åren har kostnaderna för advokathjälp ökat. Regeringen har därför bett Justitiekanslern granska räkningarna.

– Vi ska titta på att advokaterna får skälig ersättning för det arbete de laggt ner, men vi vill också att praxis ska vara någorlunda lika över landet. Det kommer vi att titta på, säger Britt-Mari Lundberg, som är byråchef hos JK.

Den som misstänks för ett brott i Sverige har rätt till en advokat, som betalas av staten. På senare år har kostnaderna ökat kraftigt, från knappt 500 miljoner kronor år 2000 till 658 miljoner år 2004.

Kan klaga på kostnaderna
JK tog över granskningen av advokaternas kostnadsräkningar från Domstolsverket den första april i år. Om en advokaträkning anses vara för hög kan JK överklaga kostnaderna.

Det har fått Sveriges advokatsamfund att reagera.

Om staten prutar för mycket på advokaternas ersättningar hotas rättssäkerheten, säger generalsekreteraren Anne Ramberg.

– Det är en väldig obalans mellan polis och åklagares resurser å ena sidan och den tilltalades möjlighet att få hjälp å den andra sidan. Ju mer man gör inskränkningar i advokatens möjligheter att biträda sin klient desto sämre blir möjligheten att tillvarata klientens intressen, säger Anne Ramberg.

Att det skulle vara någon fara för rättssäkerheten tycker inte Britt-Mari Lundberg hos JK.

– Det är absolut inte tanken. För oss är det viktigt att rättssäkerheten upprätthålls och att advokaterna kan ge verklig hjälp till sina klienter, säger Britt-Mari Lundberg hos JK.

En förklaring till kostnadsökningen kan vara fler större och mer komplicerade mål. För att ta reda på om det även kan finnas andra orsaker ska Justitiekanslern granska advokaternas räkningar.

Kopior till JK
Domstolarna ska bland annat skicka in kopior på alla räkningar, som överstiger 100 000 kronor eller där advokaten kommer från en annan ort.

Det vanligaste skälet till en underkänd advokaträkning är för många arbetstimmar, men enligt Anne Ramberg på Advokatsamfundet är det vanligare att advokater skriver upp för få än för många timmar.

– Man är lite av en kurator också. Man ska komma ihåg att den enda person en person som sitter häktad med restriktioner får träffa är advokaten. Det är svårt att hålla den gränsen ibland, men min bedömning är att advokaterna får lägga ner rätt mycket arbete som de inte får betalt för, säger Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Anja Sundberg
anja.sundberg@sr.se

Nina Odermalm Schei
nina.odermalm@sr.se