Lernhammar ska designa länets nya bibliotekskasse

Konstnären Ulf Lernhammar från Örebro har utsetts till att utforma biblioteketskassen för Örebro län nästa år. Tanken är att vartannat år kunna låta en konstnär med anknytning till länet designa en ny länsbibliotekskasse.

Det är landstingets Regionutveckling som tagit ett nytt grepp för att marknadsföra regionen och konstnärerna i regionen.
Ulf Lernhammar blir den förste att göra en bärkasse i plast, som ska bli en gemensam profil för biblioteken i länet. Som det är nu har flera kommunbibliotek sina egna kassar, men av bland annat ekonomiska skäl har en önskan om en gemensam kasse framförts. Tanken är att vartannat år kunna låta en konstnär med anknytning till länet designa en ny länsbibliotekskasse.