Brev till pappor om barnledighet

Över 400 000 pappor och 42 000 mammor får i dagarna brev från Försäkringskassan om att de har föräldrapenningdagar kvar att ta ut.

Brevet berättar tydligt att föräldrarna har rätt till hälften var av föräldrapenningdagarna.

Det är femte året i rad som Försäkringskassan skickar liknande brev och en tidigare mätning visar att brevet ger effekt. Pappor som fick brevet tog ut fler dagar än de som inte fått något brev.