Jämställda män löper mindre risk att bli våldsamma

11 min

Det finns en tydlig koppling mellan att ha stereotypa föreställningar om könsroller och en negativ syn på jämställdhet och en rejält ökad risk att begå våld eller kränkningar. Det rapporterar Ekot. Reportage av Peter Johansson och Kajsa Norell. Hör även Luis Lineo, ordförande Män för jämställdhet.