Jönköpings län

Rapport om att graffitiväggar skapar mer klotter kritiseras

4:07 min

Kommunala graffitiväggar, som ska samla allt klotter på ett enda ställe, får i själva verket motsatt effekt enligt en rapport som Stiftelsen Tryggare Sverige presenterade i måndags och som fick stor uppmärksamhet. Men nu sågas den slutsatsen helt av myndigheten Brå.

I Jönköping finns sedan många år en gångtunnel ett stenkast från Talavidskolan, som vem som helst får klottra i. Lagliga graffitiväggar är något som många kommuner också diskuterar att införa  för att minska klottret på stan.
Men i måndags släpptes en ny rapport, som Stiftelsen Tryggare Sverige gjort, som hävdar att klottret ökar istället om man har lagliga väggar. 

Genom att göra det lagligt så vill man minska det olagliga, men det vi ser är att det finns mycket lite som talar för att det här är en åtgärd  som skulle förebygga skadegörelse i form av klotter. Tvärtom är det så att klottret tenderar att öka i anslutning till de här lagliga väggarna. 

Enligt Lindgren riskerar graffitiväggarna bland annat att sprida en bild bland allmänheten om att man inte ser så allvarligt på klottret. Dessutom är det svårt för allmänheten att veta att det som är lagligt på väggen är olagligt tio meter bort.

– Visst finns det sådana som bara målar lagligt men de allra flesta tillhör någon av de andra två kategorierna; de som ibland målar lagligt och ibland olagligt och de som överhuvud taget inte är intresserade av att måla lagligt, säger Lindgren.

Uppdatering:

Efter att intervjun med Magnus Lindgren gjordes så har det framförts hård kritik mot Stiftelsen Tryggare Sveriges rapport. Den döms ut som undermålig av Solveig Hollari, enhetsråd på Brottsförebyggande rådet (Brå).

2003 gjorde Solveig Hollari, på regeringens uppdrag, själv en stor undersökning om klotterförebyggande åtgärder. Hon menar att Stiftelsen Tryggare Sveriges underlag är alldeles för dåligt.

– Det går inte dra några slutsatser alls från rapporten. Det är 186 kommuner som svarat på enkäten. Av dem har 31 svarat att de har någon form av lagligt målande. Av dessa är det sju kommuner som säger att klottret har ökat i nära anslutning till graffitiväggarna. Till det tillkommer en intervjuundersökning med ytterligare nio personer varav sex personer menar att klotter ökar i närheten av lagliga väggar.

– Det är alltså totalt 13 personers tyckande och praktiska egna erfarenhet som ligger till grund för slutsatsen att lagliga väggar leder till ökat klotter. Det funkar inte, det är inte vetenskap, säger Solveig Hollari.

Dessutom reagerar hon på att svarsalternativet "klottret har minskat" inte finns  med alls i undersökningen.

– Jag tycker det är tråkigt när tyckande sprids som om det vore vetenskaplig sanning. I förlängningen underlättar det inte det brottsförebyggande arbetet.

Finns det nånting i den här undersökningen som man kan dra en slutsats av?

– Nej... som jag ser det kan man inte dra nån slutsats av den.

Hör intervjuerna med Magnus Lindgren och Solveig Hollari i ljudklippen ovan.