Oklart om nattaxorna blir kvar

X-trafik har ännu inte kommit fram till om de ska ha kvar nattaxan på bussarna eller inte. Om de tas bort blir det ett inkomstbortfall på 2,5 miljoner kronor per år i länet. Vid nästa styrelsemöte i juni ska frågan om nattaxan upp igen. Om den då tas bort kommer den nya regeln att gälla från och med hösttidtabellen i slutet av augusti.