Ny metod från Göteborg stoppar läckande olja

1:40 min

Över 3 000 fartygsvrak ligger och långsamt läcker olja runt om i svenska vatten några ända sedan andra världskriget. Men nu kan det vara slut på det. 

En ny metod som förvandlar den flytande oljan till gummi i de gamla vrakens tankar har utvecklats i Göteborg.
Göran Borg, vd för företagsgruppen Spillfinder berättar om metoden:
- Detta är en beständig process som bara har en uppgift; att eliminera de farliga ämnena.

Vanligast idag är är att man borrar hål i fartygen och pumpar ur oljan. Men med den nya metoden skulle man istället pumpa in ett medel i tankarna, ett granulat som gör att oljan tjocknar till gummi och tätar tanken. Man tar alltså inte upp oljan utan låter den vara kvar men ser alltså till att den inte sprids.

Ida-Maja Hassellöv som är docent vid Sjöfart och Marin Teknik på Chalmers är positiv till att nya tekniker tas fram, men behöver veta mer innan hon betygsätter just den här processen.

Men oavsett så måste det tas fram säkra metoder för att hantera oljan ombord på våra 3000 sjunkna fartyg längs våra kuster.

Om allt går som planerat kan det första läckande vraket på Västkusten tätas i slutet av sommaren.