Uppmanar till ockupation av sjukhem

För en tid sedan bestämde socialnämnden i Lysekil att lägga ner vårdavdelningen Ankaret på Skärgårdshemmet för att spara pengar. Men nu har Aktionsgruppen för Lysekils sjukhus gått ut med ett upprop där man uppmanar till ockupation av Skärgårdshemmet i Lysekil.

Det är kö till vårdavdelningens 10 platser och aktionsgruppen uppmanar till ockupation för att de styrande ska förstå att platserna på hemmet behövs.1990 ockuperade omkring 200 pensionärer Lysekils sjukhus i protest mot Bohuslandstingets nedläggning av vårdavdelningar och operationssalen.