Protester mot försämrad skolskjuts

Många skolbarn på landsbygden i Västerås riskerar att förlora rätten till skolskjuts. Det framgår av en utredning om nya riktlinjer för skolskjutsarna i kommunen.

Men protesterar börjar nu komma in till kommunen...

I Orresta till exempel har en namninsamling gjorts och listor med ett par hundra namn har lämnats in till kommunen. En av eleverna på Orrestaskolan är Jesper Fredriksson, och han har skrivit på protestlistorna.

- Jag tycker inte man ska behöva gå. Jag har två kilometer till skolan ungefär, säger han.

I dag har mellanstadieelver som Jesper Fredriksson rätt att åka buss till skolan om de har två kilometer till skolan. Men enligt det nya förslaget så ska det krävas tre kilometer. Västerås stad hänvisar till att det ligger närmare riksgenomsnittet.

Orsaken att Västerås stad nu ser över skolskjutsarna är att det fungerade dåligt i höstas, med brister i samordningen. Bussar som inte kom när de skulle, långa restider, transporter som inte samordnades, och man vill nu få fram en mer strukturerad skolskjutsorganisation. Även kostnadsfrågan finns med, upphandlingen blev dyrare än väntat.

Ledningen i kommunen vill helst få fram de nya riktlinjerna redan till höstterminen 2005. Men frågan är om man hinner det. Flera kritiska synpunkter har kommit in till tjänstemännen, bland annat skriver centerpartiet att förslaget är ett ”slag mot landsbygden”. Men framför allt har det kommit ett flertal skrivelser från föräldrar i olika delar av kommunen, framför allt på landsbygden. Särskilt i Orresta har föräldrarna gått samman om en gemensam aktion.

- Det beror väl på att vi ser konsekvenserna av förslaget. Det kommer att bli en väldigt otrygg miljö för barnen om det genomförs. Det säger Inger Appelö, som bor i Kärsta ett par kilometer från Orrestaskolan.