Säkert på cykelbanan efter inventering

Under tre års tid har Borlänge energi, genom att cykla, inventerat gång- och cykelvägarna i kommunen. Ett tidskrävande arbete som lett till säkrare vägar.
- Framförallt har vi plockat bort en massa små punkter som har kunnat orsaka skador, säger Magnus Bäckmark på Borlänge energi.

Varje år har Borlänge energi cyklat de 10 mil av cykelvägar som finns i kommunen för att upptäcka faror. Med hjälp av en så kallad GPS-sändare rapporteras de problem som hittas längs vägarna. Sedan kan problemen åtgärdas.
Den här inventeringen görs om varje år, eftersom nya problem hela tiden uppstår, bland annat tjälskador.