Media styr medborgarförslag

Invånarna i flera kommuner i Skåne har haft chansen att lämna in så kallade medborgarförslag i flera år. Ändå är det många kommuner som knappt fått in några förslag alls. Men det finns det motsatta också.

Sammanlagt har omkring 400 medborgarförslag lämnats in till 16 av Skånes 33 kommuner som använder sig av modellen.

Men i vissa kommuner är engagemanget bland medborgarna svalt. I Hässleholm har bara ett enda förslag lämnats in, i Östra Göinge två och i Osby fyra.

I Staffanstorp har kommuninvånarna haft chansen att lämna in medborgarförslag i nästan ett år. Men hittills har bara två förslag kommit in. 

- Det kanske inte är tillräckligt känt än, vi får bli bättre på att marknadsföra den här möjligheten, säger Christian Sonesson (m), ordförande i demokratiutskottet i Staffanstorp.

Men i södra Skåne är det desto populärare att lämna in förslag. Ystad och Skurup är de kommuner som fått in flest. Ystad har ungefär 100 förslag lämnats in sedan starten 2003. Socialdemokraten Kaj Jönsson är kommunfullmäktiges ordförande i Ystad och han tror att medierna har en avgörande roll för hur många förslag som lämnas in.

- Ett område som Ystad som har två tidningar med bra lokal bevakning det föder tankar hos medborgarna, som sen generera förslagen, säger Kaj Jönsson.

Men det finns en baksida med att så många medborgarförslag lämnas in. Tjänstemän i flera skånska kommuner som P4 Radio Malmöhus talat med vittnar om en kraftigt ökad arbetsbörda.

- Men man kan göra ganska snabba bedömningar för vad som kan göras. Så jag ser inte det som något problem, säger Kaj Jönsson.