Nej till brandflyg i Östergötland

Östergötland kommer inte att få något gemensamt brandflyg. De statliga pengar som utlovats för brandflyg gäller endast de län som drabbades extra hårt av stormen Gudrun i januari. Detta för att brandrisken anses stor i de områden där skogen blåst ner.

Östergötland anses av Räddningsverket som beslutat i frågan inte höra till de områden som drabbats särskilt hårt av stormen och därför är det som innan upp till varje skogsägare att själv ordna med eventuellt brandflyg.