Domstolarna hinner inte med

För tredje året i rad växer antalet ärenden som väntar på rättegång i landets domstolar.

Chefsrådman Runar Viksten vid Stockholms tingsrätt säger till Svenska Dagbladet att den utdragna rättsprocessen i vissa fall gör att straffen blir lägre.

Vittnen minns inte längre och ibland lägger åklagare ned mål för att det inte längre går att styrka brott.

Enligt tidningen är det de senaste årens satsningar på polis och åklagare som har gjort att målen har blivit fler, men domstolarna hinner alltså inte med.