Palestinsk utredning av Jenin

Den palestinske presidenten Yasser Arafat har tillsatt en kommitté för att utreda det som palestinierna misstänker vara israeliska krigsförbrytelser. Kommittén som består av tio personer ska i första hand koncentrera sitt arbete till vad som har hänt i Jenin, Nablus och Betlehem.
Arbetet i kommitén ska enligt palestinierna samordnas med den FN-delegation som ska undersöka vad som hände i flyktinlägret i Jenin under den israeliska offensiven.