Pappor påminns om föräldradagar

Närmare 6 500 pappor och drygt 600 mammor i Blekinge får i dagarna brev från Försäkringskassan om att de har föräldrapenning kvar att ta ut.

Det är femte året i rad som Försäkringskassan går ut och påminner om outnyttjad föräldraledighet och i samband med utskicket genomför Försäkringskassan också en kampanj för att få föräldrarna att dela mer lika på föräldraledigheten.

I riket är det över 400 000 pappor som har dagar kvar att ta ut, bland mammorna drygt 42 000.