Lägenhetsbrand i Sösdala

Branden är kraftig och det finns risk för att den ska sprida sig till övriga lägenheter i huset.
Räddningstjänst från Sösdala, Hässleholm och Kristianstad är på plats. Flera personer och två hundar fanns i lägenheten när det började brinna, men de hann ta sig ut och klarade sig undan lågorna.