Just nu
  • Duo får Nobelpriset i medicin för utvecklandet av vaccinet mot coronaviruset

"Logiskt och riktigt" tycker chef om nedläggningsförslag

En handfull anställda berörs när Migrationsverkets kontor för asylprövning i Karlskrona föreslås läggas ner.

Asylprövningskontoret i Karlskrona är ett av kontoren på nio orter som väntas försvinna när Migrationsverket minskar sin personal runt om i landet med omkring 250 personer.

- Det är allt färre människor som söker asyl i Sverige och det är skälet till att vi tvingas göra de här förändringarna och anpassa verksamheten, säger Fredrik Beijer, chef för Migrationsverkets asylenhet.

Transit-, asyl- och försvarsenheter på nio orter, däribland Karlskrona, försvinner när personalstyrkan inom Migrationsverket bantas med tio procent.

Och det kan bli aktuellt med ytterligare personalneddragningar framöver.

- Skulle den här trenden med allt färre asylsökanden hålla i sig även kommande år så kan vi tvingas att se över organisationen på nytt, säger Fredrik Beijer.

I Karlskrona finns ett mottagningskontor och ett asylprövningskontor och där arbetar idag sammanlagt 31 personer.

En handfull personer berörs när asylprövningskontoret försvinner från orten.

- Jag tycker att det är ett logiskt och riktigt beslut. För personalen på vårt mottagningskontor ska neddragningsbeslutet inte medföra något negativt, säger Gunnel Segerfeldt, migrationsverkets platschef i Karlskrona.