Fler företag på landsbygden

Landsbygdsföretagandet växer i Katrineholm. Det enligt kommunens egna undersökningar. Idag finns det 500 företag på landsbygden i Katrineholms kommun och enligt näringslivskontoret ser man nu en klar trend till att allt fler flyttar till landsbygden och driver företag. Det rör sig om allt från turistverksamhet till industriföretag och konsultfirmor.