Genustisdag

Bortglömda kvinnor i skolböcker

0:55 min

Trots att kvinnor har fått allt mer plats i politik och samhällsliv syns det inte i läroböckerna. I en historiebok från 2010 hade författarna bara lyckats vaska fram sex kvinnor, och då var tre från samma familj. Kungafamiljen.

Med jämna mellanrum genomförs undersökningar som visar hur stor andel av personerna i skolornas historieböcker som är kvinnor. Det gäller framför allt böckerna i högstadiet och gymnasiet.  

Den senaste undersökningen visade att andelen kvinnor bara var 13% av alla namngivna personer i läromedlen från de fyra största läromedelsförlagen. Alla är reviderade efter 2011 - så det rör sig om nya böcker.

Detta fenomen är ämnet för dagen när Sara Ljungquist besöker Mikael Sanner och Wenda Hajo i förmiddagen.

- Historia är ju inte ett undantag här. Om man tittar på läromedel i fysik och kemi så är det väldigt sällan Marie Curie nämns. Och nämns hon så kan det vara i en bildtext eller i en bisats. Och det är ju väldigt märkligt eftersom hon var den första att få Nobelpriset i de här ämnena.

Sarah Ljungquist är genusvetare och litteraturvetare på Högskolan i Gävle, och varannan tisdag besöker hon förmiddagen för att tala om ett aktuellt ämne.

Vilka inflytelserika kvinnor borde finnas med i historieböckerna om 1900-talet? Kommentera här nedan!