Ungdomsförbund granskas

Sex slumpvis utvalda ungdomsförbund i Blekinge ska nu granskas av revisionsfirman Ernst & Young, skriver Sydöstran.

Region Blekinge har förra året betalat ut sammanlagt drygt 800 000 kronor i föreningsbidrag till förbunden för medlemmar de uppgett att de har haft, och vill nu göra en kontroll innan mer pengar betalas ut.

De föreningar som ska kontrolleras är Jugoslaviska länsorganisationen, Blekinge Ungdomsskytteförbund, Riksorganisationen för unga musikanter, Moderata ungdomsförbundet, Svenska kyrkans unga och SSU.