"Fördelar med ökad kameraövervakning"

Polis och allmänhet verkar överens om att gårdagens beslut om ökad kameraövervakning på Fristadstorget i Eskilstuna är bra. Hittills hartillståndet bara gällt fasta kameror under vissa tider. Men nu ökas tiden och kamerorna blir rörliga och ger också möjligheter att zooma in.