Bråk kring Långforsen drabbar allt sportfiske i länet

Cirkusen kring Långforsen och att människor som sympatiserar med Jämtkraft tagit makten i Nedre Långans Fiskevårdsförening får konsekverser för sportfisket i Jämtland.

Kjell Simonsson, ordförande i Storsjön-Bergs fiskevårdsområde är rädd för en bojkott av länet från många sportfiskare och befarar att det i sådana fall slår hårt t.ex. mot små butiker i glesbygd.