Färg och ljus ska skapa säkrare tunnlar

När göteborgarna fick tycka till om vilken gångtunnel som har störst behov av upprustning föll valet på tunnlarna under Briljantgatan i Tynnered. 

Tre tunnlar under Briljantgatans spårvagnshållplats i Tynnered har rustats upp med ljus och konst och kommer att invigas ikväll.

Den nya utsmyckningen och ljussättningen ska göra att tunnlarna upplevs som ljusare och kortare.

Boende, ungdomar och personal från stadsdelen Västra Göteborg har deltagit i arbetet och förhoppningen är att det ska bli tryggare och trevligare att röra sig i området. Bakom projektet står kommunens satsning "Trygg och vacker stad".

Den kommande månaden ska även upprustade tunnlar i Hjällbo och i Majorna invigas.

– Omröstningen gjordes i syfte att sprida kunskap om hur enkelt det är att bli energismart. Göteborg Energi DinEl vill visa hur viktigt det är att använda energi på ett klokt sätt och i detta fall använda belysning på rätt ställen, säger Roger Sundemo, VD på Göteborg Energi DinEl.

Upprustningen av tunneln har skapat ett stort lokalt engagemang, bland annat hos elever och föräldrar på Tynneredsskolan som önskat se åtgärder för den mörka och ganska otrevliga tunneln. Förhoppningen nu är att tunneln med hjälp av konst och ljus ska bli tryggare och trevligare för alla som bor och rör sig i området.

I samband med utformningen av ljuset i tunneln har bland annat ljusworkshops hållits med boende på plats. Engagerade ungdomar i stadsdelen Västra Göteborg har haft många idéer och tyckte det var kul och intressant att jobba med ljus.

– Lysande kristaller i olika färger skapar illusionen av en gruva, säger konstnären Peter Ojstersek som arbetat med ljussättningen tillsammans med ljusdesigner Kajsa Sperling.