Snåriga bonusprogram ska bli mer begripliga

Chefernas belöningar klubbas numera i alla sina detaljer av aktieägarna på bolagsstämmorna - det här som en konsekvens av den nya svenska bolagskoden som börjar gälla i sommar.

Men belöningssystemen är krångliga och svåra att förstå - och Hans Dalborg, ordförande i den grupp som ska övervaka att koden efterlevs, tycker att det är ett problem.

Trots att den grupp som har till uppgift att se till att börsbolagen lever upp till bolagskoden inte i första hand är språkpoliser tänker Hans Dalborg ta upp frågan om inte öppenheten förlorar om man inte gör både incitamentprogram och återköpsprogram av aktier mera begripliga för vanliga aktieägare.

Brita Lena Ekström