Sänkt vattenförbrukning i Torsby

Vattenförbrukningen hos Torsby Bostäder har sänkts med en tredjedel sen 1992. Idag förbrukar varje lägenhet bara 88 kubikmeter i snitt per år.