Svårt sanera marken vid Södervägs brädgård

1:15 min

Det finns ingen väl utprövad metod för att sanera marken vid Södervägs brädgård i Vall, som förorenats av miljöfarligt kreosot. Gifterna har trängt in i själva berggrunden.

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), tänker pröva en metod att pumpa upp vatten och omhänderta kreosoten som löser sig i vattnet. Men den metoden kommer att ta mycket lång tid, enligt projektledaren Klas Arnerdal som är kemitekniker vid SGU.

Men det finns också andra och mer sofistikerade metoder, bland annat att pumpa upp luft och förorenat vatten med hjälp av vakuum.