Lärarstudenter får inte lära sig betygssättning

Betygssättningen är ett tungt ansvar för lärarna, samtidigt som det är svårt. Betygen kommer påverka elevernas liv i många år framöver. Men betygssättning prioriteras inte högt på lärarhögskolan.

- Jag tycker inte jag har lärt mig så mycket, inte i böcker eller enligt teorier iallafall, säger Sara Ekersved som gått fyra år på lärarhögskolan i Härnösand.

Det är en komplicerad process att sätta betyg. Men det är också någonting som varje enskild lärare får lära sig allt eftersom, ute i arbetslivet. På lärarutbildningen saknas det nämligen praktiskt taget helt och hållet.

-Man får bilda sig en egen uppfattning. Mest handlar det om egna tolkningar av läroplaner, och vilka tolkningar man gör utifrån de nationella mål som finns, säger Sara Ekersved. Det hon har lärt sig mest av är under praktikperioderna.

- Då har man fått lägga upp egna prov på en kurs, och betygssätta dem själv, säger hon.

Men det handlar också om att det kanske inte är så enkelt att det bara finns ett sätt som är det rätta.

-Eftersom alla elever är olika går det inte att generalisera, och säga att ”såhär ska man göra”, säger Sara Ekersved.

Hur man gör bedömningar av elevernas kunskaper varierar också mellan olika ämnen. Inom vissa inriktningar på lärarhögskolan ingår alltså delar om hur prov utformas, som för mattelärare till exempel.