Hur ska samhället hantera återvändande stridande islamister?

13 min

Efter terrordåden i Paris har det uppkommit en debatt i Sverige om hur samhället ska förhålla sig radikala islamister som stridit för IS och sedan återvänder. Flera debattörer har kritiserat det som de ser som en flathet. Kritiken har i flera fall riktats mot Mona Sahlin, regeringens nationella samordnare mot våldsbejakande extremism. Hör Mona Sahlin och Devin Rexvid doktorand i socialt arbete vid Umeå universitet. Nyligen skrev en artikel i Svenska Dagbladet under rubriken "Förövaren ska inte behandlas som offer".