Mobiler strålar mer än master

Det är snarare mobiltelefonerna som kan vara farliga - inte masterna. Det säger Chalmersprofessorn Yngve Hamnerius om den oro för strålning som många känner inför de 8.000 master som ska byggas för 3G-systemet.
De mätningar som Yngve Hamnerius har redovisat för Vetenskapsakademien, visar att den högsta uppmätta antennstrålningen bara var 0,07 procent av gränsvärdet, medan strålningen från telefonen kan ligga på gränsvärdet. Däremot finns få studier på strålningens effekt på levande material, och forskarna vet inte hur strålningen drabbar på lång sikt, säger Yngve Hamnerius.