Skolverket kritiserar nedläggning av öppna förskolor

Hälften av de öppna förskolorna i Borås har stängts sedan slutet av 90-talet. Skolverket kritiserar nedläggningarna, som även gjorts i många andra kommuner.
Den öppna förskolan på Hässleholmen finns idag kvar, men även den har fått känna på besparingarna på olika sätt.