Anrikt hus i Östhammar hotat

Ett av Östhammars mest klassiska hus går nu en oviss framtid till mötes. Kommunen tycker att bevarandevärdet är tveksamt och det pågår planarbeten för hela sjötorgsområdet.

Rädda Källörsskolan, det gamla socitetshuset i Östhammar, det kräver en aktionsgrupp som hittills fått in 2000 namnunderskrifter för ett bevarande. Men husets framtid är oviss, det pågår planarbeten för hela området.

Huset är från 1885 och är en del i en gammal badanläggning nere vid vattnet är fortfarande skola fram till sommaren, Då läggs Källörsskolan som den heter idag ner och kommunen måset förr eller senare besluta vad dom ska göra med huset.

Kommunchefen Sten Huhta säger till Upplandsnytt att tills vidare hålls alla alternativ öppna; riva, sälja eller bevara.

Det pågår planarbeten för hela sjötorgsområdet säger Huhta som också påpekar att många hävdar att bevarandevärdet är tveksamt. Men det håller inte Torben Gille och Karl Mikael Bellman från aktionsgruppen med om, de vill att huset ska vara kvar i kommunal ägo och öppet för föreningslivet. Och att huset skulle vara i dåligt skick tycker de inte heller.

Kontakta reportern bengt.gotegard@sr.se