Framsteg i återvinningsprocessen av sällsynta jordartsmetaller

1:44 min

Återvinningen av så kallade sällsynta jordartsmetaller som bland annat används i elbilar, mobiltelefoner och lågenergilampor är i stort sett obefintlig. Men nu har forskare på Chalmers i Göteborg kommit ett steg närmare en lösning för att återvinna dem ur lysrör.

Christian Ekberg är professor i kärnkemi och materialåtervinning på Chalmers, och berättar om svårigheterna att ta återvinningen från labbnivå till en mer storskalig process.

– Att ta fram data för att göra det på labbnivå är ganska enkelt, men så fort man börja köra saker i process kommer hela helhetstänket. Tillstöter det exempelvis några problem när vi börjar köra större mängder, är det någon orenlighet som kommer dominera och följa med i processen runt?

De sällsynta jordartsmetallerna finns i en rad högteknologiska och energisparande produkter som hybridbilar, mobiltelefoner, vindkraftverk och lågenergilampor. Återvinning av de metallerna ses som viktig eftersom brytningen av metallerna, som till största delen sker i Kina, exempelvis för med sig stora miljöproblem. Men det anses också viktigt med återvinning eftersom Kina nästan har ett monopol på produktionen. 

Men när metallerna finns i så små kvantiteter i produkterna blir det både kostsamt och komplicerat att återvinna dem. På Bolidens smältverk i Skellefteå, där bland annat koppar och guld från kretskort återvinns, tar man inte alls hand om de sällsynta jordartsmetallerna.

– De går igenom verket och så hamnar de i slaggar och slam eller andra mellanprodukter, säger Olov Boman på smältverket. 

Och vad händer med slaggen?

– Den används bland annat till vägbyggnadsmedel eller liknande applikationer, säger Olov Boman, inköpsansvarig för sekundära råvaror på Boliden Rönnskär. 

Men det finns ett undantag. I Frankrike återvinns jordartsmetallerna som finns i lysrör. Problemet är att forskarna där inte vill dela med sig hur de gör. Därför försöker forskarna på Chalmers ta fram en eget metod som, enligt Christian Ekberg, ska vara klar om ett och ett halvt år. Det handlar om att med hjälp av kemiska vätskor skilja de olika metallerna ifrån varandra och på sätt ta hand om dem.